Lasili Naanoo

kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Lasili Naanoo Warag Baramaa Naanoo , Kafaa (Kitaaboo) Le Mumig Ka Diyaa Mu Ala Kilimbaayandoo La

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: