Lasili Naanoo

kawandilaa : Ahmad Sabali

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Lasili Naanoo Warag Baramaa Naanoo , Kafaa (Kitaaboo) Le Mumig Ka Diyaa Mu Ala Kilimbaayandoo La

Download

londi mankutoo lu:

m` be soolrig i la miiro la le