Saloo Keenyaa

kawandilaa :

seyinkandiroo: Muhammad Jobe

Ka Amankuta

Keenyaa Minnu Sunna Sabatirigo Lu Yaa Yitandi Ko Saloo Nyanta Kela Nyaamig Ko Kiilaa Ye Yaamaroo Ke A La Nyaamig

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: