Musoo be a kee la duñoosotolañaadii le

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mukawandoo le timimbedendiŋmusoolu la kummayaajamaakonokamantooludadaaaniŋa be a keelabuŋokeenoo la dundiimaatiñaadii le.

Download
m` be soolrig i la miiro la le