Futuwoo la kummaayaa

Futuwoo la kummaayaa

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu futuwoo la kummaayaa la anig jawuyaa mig be jeenoo la musilimeyaa diinoo kono.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: