Fo Jeenoo Ka Futuwoo Tinyaa Le Bag

Ka Amankuta

Nig Futuunyoo Fuloo Doo Kilig Ye Jeenoo Ke Fo A Daata Dookotego Ye Le Ka Futuubago Daani

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG
m` be soolrig i la miiro la le