Tuumiroo Jeenoo La Futuu Bugo Kono

Ka Amankuta

Kiitiyo Mig Be Dendig Moo La Mig Be Taama Dulaa Kibaaroo Naata Futa A Ma Ko A Musu Be Jeenoo Le La

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG