misileyaa tiñaarago

misileyaa tiñaarago

kawandilaa : Omar Faba Jitteh

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

jeefego le lu Mandinka kago la , mig ka diyaamu misilimeyaa tiñaarago le mu, mig ka koyindiroo ke mig musilimeyaa alifaa doo mig too mu muhammadu bin abdoul wahaam ti.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG

londi mankutoo lu: