Soroo la fisamanteeyaa

Soroo la fisamanteeyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaa mu soroo la fisamanteeyaa la.

m` be soolrig i la miiro la le