Soroo la fisamanteeyaa

Soroo la fisamanteeyaa

kawandilaa : Muhammad Jobe

seyinkandiroo: Ebrima Ousman Ceesay

Ka Amankuta

Ñiŋ mu kawandoo le ti miŋ ka diyaa mu soroo la fisamanteeyaa la.

Download
I LA KAFUNDAGO SAFEE KATAA KUUTIYO KAG