इस्लामलार्इ अस्वीकृत गर्नेहरूको परिणाम

विशेषता

यस आडियोमा इस्लाम र त्यसका निर्देशनहरूलार्इ अस्वीकृत गर्नेहरूको परिणामलार्इ वर्णन गरिएको छ, र यसै सन्दर्भमा यो पनि वर्णन गरिएको छ कि सत्य र अल्लाहले अवतरित गरेको धर्म त इस्लाम नै हो, तर जुन मान्छेहरू शैतानको फकाइमा अएर अल्लाहलार्इ छाडी शैतानको अनुशरण गर्दछन् तिनको परिणाम संसारिक र परलौकिक जीवनमा के कस्तो हुनेछ यसलार्इ पनि संक्षेपमा कुरआन र हदीसको प्रकाशमा वर्णन गरिएको छ।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्