भूकम्प र त्यसका कारणहरू

विशेषता

यस किताबमा भुकम्पको बारेमा र त्यसको कारण एवं निवारणको बारेमा कुरआन र हदीस एवं विज्ञानको प्रकाशमा संक्षिप्त जानकारी गराइएको छ ।

Download
तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ