शअबानमा गरिने बिदअतहरू

विशेषता

यस आडियोमा शअबान महिनाको श्रेष्ठता र त्यसमा गरिने केही बिदअतहरूको वर्णन जसलार्इ केही अनभिज्ञ मुसलमानहरू गर्दै अएका छन् कुरआन र हदीसको प्रकाशमा गरिएको छ ।

तपार्इको प्रतिक्रिया हामीहरूका लागि अावश्यक छ