आस्थावान महिलाहरूसित संलग्न समस्याहरूबारे चेतावनीहरू

विशेषता

यस किताबमा इस्लाममा महिलाको दर्जा र महत्व एवं त्यसको सम्मान एवं सुरक्षाको बारेमा चर्चा गरिएको छ, र ती समस्या एवं निर्देशनहरूलार्इ पनि यस चर्चामा समावेश गरिएको छ जुन महिलाहरूसित विशिष्ट छन्, किनकि वर्तमान युगमा विशेषरूपले मुसलमान महिला विरूद्ध षडयन्त्रमा तीव्रता अएको छ जसद्वारा मुसलमान महिलाको इज्जत सम्मान र मान मर्यादा एवं सतित्वलार्इ खोस्ने दुसहास गरिएको छ, यसर्थ मुसलमानहरूमाथि यो अनिवार्य भइहालेको थियो कि उनीहरू समक्ष यस्ता समस्याहरूको समाधान प्रस्तुत गरुन् जसलेगर्दा उनी समस्त षडयन्त्रहरूबाट सुरक्षित रही सफलता प्राप्त गर्न सकुन्।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्