सामान्य समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरूको व्याख्या

लेखक :

The Publisher:

विशेषता

सामान्य समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरूको व्याख्या: डा. हैसम सरहान द्वारा नेपाली भाषामा लिखित एउटा पुस्तक हो, जुन इमाम इब्ने बाजको किताब सामान्य समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण पाठहरूको नेपाली व्याख्या हो। अल्लाह उहाँमाथि कृपा गरोस् - जसमा उनले न्यायशास्त्र, आस्था व विश्वास र व्यवहारिक जीवन सम्बन्धी नियमहरू एक समूहमा जम्मा गरेका छन जुन सामान्य मानिसहरूलाई थाहा हुनुपर्दछ। लेखकले यसलाई तालिका र भागको एउटा सुन्दर रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा उनले समग्र उद्देश्यहरू र संक्षिप्त अर्थहरू उल्लेख गरेका छन, र प्रत्येक खण्ड पछि प्रश्न र जांच छन जुन सम्पादित संक्षिप्त वा बोरिंग छैन।

Download
यस पृष्ठको अधिकारीलार्इ टिप्पणी पठाउनु होस्

वैज्ञानिक वर्गीकरण: