ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ - ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬ ߦߏ߫ ߊ߬ ߣߊ߬ߣߍ߲߫ ߞߎ߬ߙߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊߝߐߦߊ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ߧߊ߫ ߡߍ߲

Author :

common_publisher:

Description

ߞߊ߬ߝߊ ߕߣߐ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߸ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߟߞߊ߬ߝߏ߬ߟߌ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߘߎ߬ߡߊ߲߫ ߠߊߘߛߍߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߟߊ߫߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߞߊ߲߬، ߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߲߬ߞߣߍ߬ߡߊߟߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߬ ߓߊߖߎ߮ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߟߐ߲ߠߌ߲ߦߊ ߟߎ߬ ߣߴߊ߬ ߢߌ߬ߡߦߊ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ ߓߐߛߎ߲ ߛߎ߲ߞߎ߲ߡߊ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߏ߬ ߡߍ߲߫ ߦߋ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ߬ ߞߟߊߒߞߋ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߝߐ߬ߓߊ߰ߦߊ߫ ߛߊ߬ߙߊ߲߬ߣߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫

Download

Categories:

feedback