ISLAMUL O prezentare succintă a Islamului, așa cum a fost menționat în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetice

Autor :

Traducere:

Descriere

ISLAMUL O prezentare succintă a Islamului, așa cum a fost menționat în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetice : O carte importantă, care conține o prezentare succintă a Islamului, evidențiind cele mai importante fundamente, învățăminte și virtuți, bazându-se pe sursele sale originale, Nobilul Coran și Tradițiile Profetice. Această carte se adresează celor aflați la vârsta impunerii prescripțiilor religioase, musulmani sau nemusulmani, din toate locurile și toate timpurile, în pofida diferențierii contextelor și a situațiilor specifice, fiind tradusă în limba lor maternă.
(O ediție care cuprinde evidențele existente în Nobilul Coran și în Tradițiile Profetice)

Download
Send a comment to Webmaster