Islami me pak fjalë - Bazuar në Kuranin fisnik dhe Sunetin profetik

Përshkrimi

Ky është një libër i rëndësishëm, që ngërthen në vete një njohje të shkurtër me Islamin. Ky libër i sqaron bazat, parimet dhe bukuritë më të rëndësishme të Islamit, duke u bazuar në burimet e tij origjinale, që janë Kurani fisnik dhe Suneti profetik. Libri është udhërrëfyes për të gjithë të ngarkuarit me detyra fetare, qofshin muslimanë, qofshin jomuslimanë. Ai është i përshtatshëm për çdo kohë e vend, në varësi të dallimeve të rrethanave dhe situatave.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: