Ibn Khaldûn en de Muqaddima

Beschrijving

Wanneer iemand een gelovige (Arabisch: Moeslim) wil worden dient hij om te beginnen de shahada (Arabisch:getuigenis) af te leggen van zijn geloof in de Ene Ware God (Arabisch: Allâh) en in zijn laatste Boodschapper en Profeet Mohammed (vzmh).

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Ibn Khaldûn en de Muqaddima

ابن خلدون والمقدمة


Alle lof behoort aan Allah.

 De Muqaddima en Ibn Khaldûn en zijn wereld

Ooit was het Midden-Oosten het centrum voor kennis. Toen zag de wereld er anders uit: Europa maakte zijn duistere middeleeuwen door. Maar duister was het niet voor het Midden-Oosten. In de middeleeuwen was het Midden-Oosten in opkomst. Elke beschaving komt op en gaat onder, zegt Ibn Khaldun. Een 14de/15de eeuwse historicus, geschiedfilosoof en hoge ambtenaar die grote bijdragen leverde aan de sociale wetenschap. Hij werd pas in de late 19de eeuw door een Nederlandse arabist ontdekt. Tot nu toe werd over hem weinig in het Nederlands geschreven. Totdat deze prachtige bundel opstellen over en vertalingen van zijn werk verscheen.

Ibn Khaldun en zijn wereld In elf hoofdstukken worden diverse onderwerpen uit het leven van Ibn Khaldun behandeld. Ibn Khaldun is niet alleen een historicus en geschiedfilosoof, maar ook een occulte wetenschapper die zich bezighield met de islamitische architectuur. De hoofdstukken zijn door meerdere auteurs geschreven... .Pas in de 17de eeuw kwam een Nederlandse oriëntalist in aanraking met Ibn Khalduns werk. Allerlei handschriften uit de Oriënt, inclusief handschriften van

Ibn Khaldun, belandden in de Universiteitsbibliotheek Leiden. In 19de eeuw kregen Nederlandse arabisten belangstelling voor de berberologie. Dit vormde het begin van een moeilijke zoektocht naar de andere delen van Ibn Khalduns werk.

Ibn Khaldun toonde een bijzondere interesse voor de Noord-Afrikaanse Berberdynastieën. Van daaruit is zijn algemene geschiedenismodel ontstaan, waarin de opkomst en ondergang van dynastieën centraal staat. Volgens zijn analyse hadden de Berberstammen een hoge groepssolidariteit (asabiyya). Daarom hebben deze opstandige stammen zich zelden aan vreemde heersers onderworpen. Ze waren niet geschikt voor het stedelijke leven, maar ze behoorden ook tot de hoogste rangen van de beschaving. Ibn Khaldun biedt zicht op de tegenstrijdige positie van de Berbers.

Muqaddima

Uit het werk van Ibn Khaldun is een aantal uit het Arabisch vertaalde stukken gekozen en vervolgens als De Muqadimma uitgebracht. Dit boek bestaat uit vijf hoofdstukken en behandelt de werkwijze van historici en de ontwikkeling van de islamitische wereld. Ibn Khaldun stond kritisch tegenover de geschiedschrijvers van zijn tijd en hij presenteert een eigen invalshoek. Het bestaan en de samenleving van een mens is afhankelijk van de wetmatigheden, die door de dynastieën werden opgesteld en gehandhaafd, omdat alleen daarbinnen menselijk samenleven mogelijk is. Door de invloed van de autoriteiten op de wetmatigheden, wordt de ontwikkelingsgang van de samenleving bepaald. Dit fundamentele uitgangspunt gebruikt Ibn Khaldun om telkens de overgeleverde verhalen van historici te toetsen. Zijn werk is dan ook een uiteenzetting en analyse van deze gedachte. “Wanneer iemand de leeftijd van veertig heeft bereikt, houdt de natuur een korte pauze, waarna het verval wordt ingezet. ﷻ‬ dient te weten dat dit ook het geval is met de stedelijke beschaving.”De tijd waarin hij leefde - tijdens de pestepidemie - maakte hem bewust van de biologische factoren van de mensengemeenschap, en de machtswisseling van de vorstendommen leerde hem veel over politiek.

Beoordeling

De bundel over Ibn Khaldun en zijn wereld geeft een totaaloverzicht van zijn leven. Het is geen doorlopend verhaal, omdat de auteurs vanuit diverse invalshoeken opereren. Het taalgebruik van de auteurs verschilt in moeilijkheidsgraad. Sommige hoofdstukken lezen snel weg, maar bij andere kan het wel eens voorkomen dat het niet in één keer doordringt. Enige kennis van islamitische geschiedenis zal de lezer zeker helpen het leven van Ibn Khaldun gemakkelijker te begrijpen.

De gekozen Arabische vertalingen van Ibn Khalduns werk geeft een overzicht van zijn werk. Maar toch blijft De Muqaddima een graad moeilijker dan de bundel. Het biedt veel informatie over de islamitische wereld vanuit een sociologische optiek. Lezers die zich alleen willen verdiepen in het leven van Ibn Khaldun, moeten de bundel zeker aanschaffen. Voor meer verdieping in zijn sociologische kijk op de wereldgeschiedenis raad ik De Muqaddima aan.

Categorieën: