Biografie van al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

Beschrijving

Hij is Moewaffaqoed-Dien Aboe Mohammad ‘Abdoellah ibn Ahmad ibn Mohammad ibn Qoedaamah ibn Miqdaam ibn Nasr al-Maqdisie.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Biografie van al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  vertaler: Ridouane Mallouki

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: Sharh Loem’atil-I’tiqaad

  verspreid: ahlasunnah.com

  2014 - 1435

  ترجمة الإمام ابن قدامة المقدسي

  « باللغة الهولندية »

  ترجمة: رضوان ملوكي

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: شرح لمعة الاعتقاد

  الناشر: ahlasunnah.com

  2014 - 1435

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Biografie van al-Imaam Ibn Qoedaamah al-Maqdisie

  - moge Allah hem genadig zijn -

  Hij is Moewaffaqoed-Dien Aboe Mohammad ‘Abdoellah ibn Ahmad ibn Mohammad ibn Qoedaamah ibn Miqdaam ibn Nasr al-Maqdisie.

  Ibn Qoedaamah werd geboren in het jaar 541 H.(1) in een klein dorp dat bekend staat als Djammaa’iel. Toen hij tien jaar oud was, vestigde hij zich in Damascus en memoriseerde daar de Qor-aan. Later in het jaar 561 H., reisde hij met zijn neef, die later al-Haafidh ‘Abdoel-Ghanie zou worden, naar Bagdad. Daar studeerde hij onder vele van de geleerden die daar aanwezig waren.

  Zijn leraren zijn velen, onder andere Taqieyyoed-Dien Aboe Mohammad ‘Abdoel-Ghanie al-Maqdisie en de Faqieh(2) van Irak, Aboel-Fat-h Nasr ibn Fatyaan, die bekend stond als Ibn al-Mannie.

  Zijn verlangen en zoektocht naar kennis brachten hem tot hoge niveaus van vroomheid, evenals onthouding van de wereldse zaken. De geleerden spraken in dit opzicht met lof over hem, en ook vanwege het feit dat hij de Moslimgemeenschap profijt verschafte met zijn essays en oproep naar de correcte geloofsleer van de Islam, nadat hierin een groot verderf was binnengedrongen.

  Aboe ‘Amr ibn as-Salaah zei over hem: “Ik heb nog nooit iemand gezien zoals hij.”

  Ibn Taymiyyah zei: “Niemand heeft ash-Shaam(3) betreden – na al-Awzaa’ie – die meer begrip heeft (van de Islam) dan ash-Shaykh Moewaffaq.”

  Al-Haafidh al-Moendhirie zei over hem: “Hij was de Faqieh, de Imam. Hij leverde de hadieth(4) over in Damascus, vaardigde fataawaa(5) uit en onderwees. Hij schreef vele boeken, zowel dunne als dikke, in de fiqh wetenschap(6) en andere wetenschappen.”

  Adh-Dhahabie voegde een lange biografie van hem in zijn boek “Taariekh al-Islaam”, en onder zijn prijzende uitspraken over de Shaykh is: “Hij is één van degenen die over de meeste kennis bezitten onder de geleerden en de schrijver van vele boeken.”

  Wat zijn schrijfwerken betreft, deze zijn overvloedig en zeer nuttig. Hij schreef vele boeken in de verschillende wetenschappen van de religie. Deze klassieke werken vervullen nog steeds hun taak van het dienen van en nut brengen aan de Moslimgemeenschap, zelfs tot op de dag van vandaag. De geleerden van vroeger en nu citeren hem nog steeds en gebruiken zijn boeken als referenties voor hun uitspraken. Een aantal van zijn welbekende werken zijn:

  1- Al-Moeghnie

  2- Al-Kaafie

  3- Al-‘Oeddah

  4- Al-‘Oemdah

  5- Loem’atoel-I’tiqaad

  6- Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien

  7- Dhamm at-Ta-wiel

  8- At-Tawwaabien

  9- Rawdatoe-Annadier

  Zijn studenten zijn veel in aantal, de meest bekenden daarvan zijn: Shihaaboed-Dien Aboe Shaamah al-Maqdisie en al-Haafidh Zakieyyoed-Dien Aboe Mohammad al-Moendhirie, de auteur van het boek “at-Targhieb wat-Tarhieb”.

  Ibn Qoedaamah overleed in het jaar 620 H., na een glorieus en voortreffelijk leven geleid te hebben, waarin hij kennis van zijn religie verwierf, deze in praktijk bracht en in groten getale over de Moslims verspreidde, zowel mondeling als schriftelijk. Zijn kennis en begrip van de religie hebben een geweldige invloed gehad op alle Moslims, zelfs tot aan de dag van vandaag. Moge Allah hem genadig zijn en hem vele rangen verheffen in het Paradijs. Aamien(7).

  Bron: Sharh Loem’atil-I’tiqaad

  Vertaald vanuit het Arabisch door: Ridouane Mallouki

  Categorieën:

  Beoordelingen