Sheikh Mohammed Saleh Al Othaymien

Beschrijving

Biografie van Sheikh Mohammed Saleh Al Othaymien

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Sheikh Mohammed Saleh Al Othaymien

[nederlands - dutch-الهولندية]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1435

Islam voor iedereen

شيخ محمد بن صالح العثيمين

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

الناشرالنا

2014- 1435

بسم الله الرحمن الرحيم

 
Sheikh Mohammed Al Othaymien

 
Sheikh Mohammed ibn Saalih Othaymien werd in Oenayzah geboren op de zeventwintigste van de gezegende maand Ramadaan in het jaar 1347 H. Zijn volledige naam is Aboe Abdoellah Mohammed ibn Saalih ibn Mohammed ibn Othaymien al-Woehaybie at-Tamiemie.

 Toen hij zeer jong was reciteerde hij de Qoraan met zijn opa (van moederszijde), Abdur Rahmaan ibn Soelaymaan Aal Daamigh (rahimoellah). In eerste instantie leerde hij de gehele Qoraan uit zijn hoofd en vervolgde daarna zijn zoektocht naar kennis. Hij leerde schrijven, rekenkunde, en andere vaardigheden. Twee andere studenten van Sheikh Abdur-Rahmaan as-Sa’die (rahimoellah) namen ook de taak op zich om kleine kinderen te onderwijzen. Eén van hen was Sheikh Ali Aziez al-Moetawwa (rahimoellah). Onder zijn leiding studeerde Sheikh ibn Othaymien het begrip al-‘Aqiedatoel-Waasitiyyah van sheikh Abdur-Rahmaan as-Sa’die, en Minhaadjoes-Saalikien in fiqh, ook door sheikh Abdur-Rahmaan en al-Adjroemiyyah en al-Alfiyyah.

 Hij studeerde fiqh en erfrecht met sheikh Abdur Rahman ibn Alie ibn Awdaan. Met sheikh Abdur Rahmaan ibn Naasir as-Sa’die, die als zijn eerste sheikh wordt beschouwd aangezien hij enige tijd in zijn nabijheid verbleef, studeerde hij tawhied, tafsier, hadieth, fiqh, het grondbeginsel van fiqh (usoeloel-fiqh), erfrecht, de wetenschap van hadieth, Arabische grammatica (nahw) en morfologie (sarf).

 De sheikh werd in hoge mate gerespecteerd door sheikh Abdur-Rahmaan (rahimoellah), en toen de vader van sheikh Mohammed naar Riyadh vertrok sprak hij aanvankelijk de wens uit dat zijn zoon zijn voorbeeld zou volgen. Echter, sheikh Abdur Rahmaan as Sa’die (rahimoellah) schreef hem het volgende; Dit is niet mogelijk, daar wij hopen dat Mohammed bij ons zal blijven zodat het ons tot voordeel zal strekken.

 Sheikh Mohammed (rahimoellah) zelf zei: Ik was buitengewoon onder de indruk van hem vanwege zijn manier van les geven en de wijze waarop hij kennis overbracht en probeerde om het begrijpelijk te maken voor de studenten door het gebruiken van voorbeelden en verklaringen. Ik was erg onder de indruk van zijn bijzonder beschaafde manieren. Sheikh Abdur-Rahmaan (rahimoellah) bezat inderdaad buitengewoon beschaafde manieren en karakter, en tevens een hoge mate van kennis en aanbidding. Op aangename wijze maakte hij grapjes met de jongeren en lachte met de ouderen, en hij was de meest voortreffelijke persoon in manieren die ik ooit heb ontmoet.

 Hij studeerde ook onder leiding van de eminente en nobele sheikh Abdoel-Aziez ibn Baaz, die als zijn tweede sheikh wordt beschouwd. Onder zijn leiding begon hij zijn studie met het bestuderen van sahih al-Boechaarie, enige werken van sheikh al Islaam Ibn Taymiyyah* en sommige boeken betreffende fiqh (wetsleer). Sheikh Mohammed zei: Ik was onder de indruk van sheikh Abdoel-Aziez ibn Baaz (rahimoellah) met betrekking tot de hoge mate van aandacht/oplettendheid die hij schonk aan de hadieth, en ik was ook onder de indruk van zijn manieren en de wijze waarop hij zichzelf beschikbaar stelde aan de mensen.

 In het jaar 1371 H begon hij tijdens samenkomsten in de moskee te onderwijzen, en toen de instituten voor onderwijs in Riyadh werden geopend voegde hij zich bij hen in het jaar 372 h. De sheikh (rahimoellah) zei: Ik betrad het instituut voor onderwijs tijdens het tweede jaar en aanvaardde de lessen op advies van Sheikh Alie as-Saalihie waarbij ik hiertoe toestemming kreeg van sheikh Abdur Rahmaan as Sa’die.

 In die tijd bestond het instituut uit twee gedeelten; een algemene afdeling en een afdeling voor hoger niveau. Ik voegde me bij de afdeling voor hoger niveau, en het was tevens zo dat diegene die zijn studie sneller wilde afronden hiertoe in de gelegenheid werd gesteld door de daarop komende jaren te studeren in de vakantie periode, waarna men kon deelnemen aan het examen aan het begin van het daaropvolgende jaar. Wanneer men voor het examen was geslaagd, kon men beginnen met het volgende jaar daaropvolgend. Op deze wijze studeerde hij in een kortere tijdperiode af. Na twee jaar had hij zijn diploma behaald en kreeg hij de positie les te geven aan het onderwijs-instituut van Oenayzah.

 Ook ging hij door met zijn eigen studie aansluitend met het college van sharie’ah, en ging hij verder met zijn studie onder leiding van sheikh Abdur-Rahman as-Sa’die. Toen de nobele sheikh Abdur-Rahmaan as Sa’die (rahimoellah) was gestorven, werd sheikh Mohammed aangesteld als imaam van de moskee voor grote samenkomsten van Oenayzah, en aanvaardde hij het lesgeven in de nationale bibliotheek van Oenayzah.

 Daarbij gaf hij ook les in het instituut voor onderwijs. Later maakte hij een overstap om les te geven aan het college van sharie’ah en het college van oesoeloed-dien (de fundamenten en principes van de religie) in het Qasiem (leer) vak/afdeling van Imaam Mohammed ibn Sa’oed Islamic University.

Hij is tevens lid van de raad van vooraanstaande geleerden van het koninkrijk Saoedi-Arabië, en de sheikh (rahimoellah) is erg actief in het oproepen tot Allah de Almachtige en Verhevene en in het geven van opheldering aan de mensen in iedere plaats. Op dit gebied heeft hij grote resultaten geboekt.

 Het is ook de moeite waard te vermelden dat de nobele sheikh Mohammed ibn Ibrahiem (rahimoellah) hem de positie van rechter heeft aangeboden en hem aanmoedigde dit te aanvaarden. Hij heeft zelfs het besluit uitgezonden dat hij de positie als hoofd van de sharie’ah rechtbank in Ahsaa zou krijgen, maar hij heeft verzocht om vrijgesteld te worden van het aanvaarden van deze positie. Na verscheidene verzoeken en persoonlijke gesprekken met hem heeft de sheikh Ibrahiem toegestemd in zijn wens om deze post niet te aanvaarden.

 Sheikh Mohammed heeft verschillende werken op zijn naam staan, ongeveer veertig in totaal. Sommige boeken zijn uitgebreid, terwijl andere boeken lezingen betreffen. Deze zullen, Inshaa Allah worden samengevoegd tot een verzameling die zijn Fataawa (uitspraken) en lezingen zullen omvatten.

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

Categorieën:

Beoordelingen