Beschrijving

Hij is al-Imam al-‘Allaamah Shaykhoel-Islam al-Faqieh az-Zaahid al-Haafidh Moehyied-Dien Aboe Zakariyyaa Yahyaa ibn Sharaf ibn Moeraa ibn Hasan ibn Hoesayn ibn Mohammad ibn Djoemoe’ah ibn Hizaam an-Nawawie of an-Nawaawie.

Beoordelingen