De eigenschappen van de vrouw die men dient te huwen

Beschrijving

Het huwelijk is bedoeld voor het genot en voor het vormen van een vroom gezin en een gezonde en veilige samenleving. Zodoende is de vrouw die gehuwd dient te worden, die vrouw bij wie deze twee doeleinden worden verwezenlijkt: dat is de vrouw die gekenmerkt wordt door de uiterlijke en innerlijke schoonheid.

Download
Beoordelingen