Ibn taymiyah en de filosofie

Beschrijving

De fameuze imam Malik definieerde de wijsheid als volgt: ”De wijsheid is , de religie begrijpen, vervolgens toepassen.”

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina