seera iidaa

barreessaa : Jamaaal Muhammad ahmad

gulaala.:

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti barnoota seera iidaa akkaataa salataa iidaatiifi kkf tutu ibsame.

Download

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.