ibsa gabaabaa.

Kitaaba kana keessatti zikrii ganamaaf galgalaa tiifii duaaiiwwan adda addaa barbaachiftu ibsamee jira

yaanni kee nu barbaachisa.