10n baatii zulhijjaah

10n baatii zulhijjaah

ibsa gabaabaa.

sagantaan kun waayee 10n zulhijjaa kan duraarraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: