seera qalma udhiyyaa 1

seera qalma udhiyyaa 1

ibsa gabaabaa.

sagantaan kuni waan guyyaa iidaa qalan (udhiyyaa) seera isiirraa dubbata.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: