Waan haraam ta namni laaffise - Bittaa gowwoomsuudhaa

Waan haraam ta namni laaffise - Bittaa gowwoomsuudhaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Bittaa gowwoomsuudhaa ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.