Waan haraam ta namni laaffise - Dhala nyaachuu 3

Waan haraam ta namni laaffise - Dhala nyaachuu 3

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Dhala nyaachuu 3 ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.
yaanni kee nu barbaachisa.