Waan haraam ta namni laaffise - Dhala nyaachuu 4

Waan haraam ta namni laaffise - Dhala nyaachuu 4

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Dhala nyaachuu 4 ).

yaanni kee nu barbaachisa.