Waan haraam ta namni laaffise - Liqii fuudhanii galchuu diduu

Waan haraam ta namni laaffise - Liqii fuudhanii galchuu diduu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Liqii fuudhanii galchuu diduu ).

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: