Waan haraam ta namni laaffise - Qumaaraafii kasaaraa 2

Waan haraam ta namni laaffise - Qumaaraafii kasaaraa 2

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Qumaaraafii kasaaraa 2 ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.