Waan haraam ta namni laaffise - Salaata keessatti sossohuufii tabachuu

Waan haraam ta namni laaffise - Salaata keessatti sossohuufii tabachuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Salaata keessatti sossohuufii tabachuu ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.