Waan haraam ta namni laaffise - Shanyii ufii jirjiiruu

Waan haraam ta namni laaffise - Shanyii ufii jirjiiruu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Shanyii ufii jirjiiruu ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.