Waan haraam ta namni laaffise - Yeroo xurii jaartii qunnamuu

Waan haraam ta namni laaffise - Yeroo xurii jaartii qunnamuu

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waantoota haraam tan dhoowwaadhaa tan namni laaffisee laaleetu ibsama.kutaa 40 uf jalaa qaba، ( Yeroo xurii jaartii qunnamuu ).

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.