Waan haraam ta namni laaffise - Dhaamsa jallisuu

Waan haraam ta namni laaffise - Dhaamsa jallisuu

ibsa gabaabaa.

sagantaa kana keessatti waan haraam tahe tan namni laaffisee tu ibsama kuni kutaa 3ffaati barnoota 25 ufkeessaa qaba.

yaanni kee nu barbaachisa.