Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 3

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 3

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 3

Download

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.