Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 6

Yaadachiisa waayrr Ramadaanaa - 6

ibsa gabaabaa.

Sagantaa kana keessatti waayee soomana Ramadaanaa laalchisee qabxiilee adda addaa irratti ibsi kennamee jira - 6

Download

wabii:

tarree:

yaanni kee nu barbaachisa.