Waan haraam fakkaatu eeggadhaa

Waan haraam fakkaatu eeggadhaa

ibsa gabaabaa.

Sagantaan kun waayee namoota turban Rabbiin guyyaa qiyaamaa isaaniif gaaddiseeysuu ibsa.

Download
ittigaafatamaa websayita kanaatti komeentiikee ergi.

tarree: