دمعاشري اصلاح

لنډه پېژندنه

په دي ماده کښي دمعاشري داصلاح کولو طريقې بيان شويدي واوره

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه

علمي تصنیفات / لیکنې: