ښکلي اسلامي خويونه

نبذة مختصرة

په دي ماده کښي داسلام ښکلي اخلاق په ښکلي طريقې سره بيان شويدي واوره

التصانيف العلمية:

ستا فکر مهم دی