د اسلام بشپړتيا او د بدعاتو ستونزي

HTML

التصانيف العلمية:

نبذة مختصرة

په دي رساله کي په قوي دلايلو سره داحقيقت ثابت شوي دی چي د اسلام دين مکمل شوی او دهيڅ قسم بدعاتو ګنجايش نلري اګر څوک دا دعوه وکړي چي مونږ په ښه نیت باندی دا کار کوو

ستا فکر مهم دی