الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده

الله تعالی ته توبه کول دایمان برخه ده

لنډه پېژندنه

په دې سلسله کې د ايمان شعبې او برخې بيانيږې او الله تعالی ته توبه کول هم دايمان برخه ده

Download
د دي پاڼي مسؤل ته تعليق وليکه