Naamusa nyaataa fii dhugaatii ()

Jamaaal Muhammad ahmad

Barruun kun akka gaaritti Naamusa Nyaataa fii dhugaatii addaan babaasee nama barsiisa.

  |

  آداب الطعام والشراب

  Naamusa nyaataa fii dhugaatii.

  باللغة الأورومية |اثيوبيا|

  بقلم أبي رافع جمال محمد

  بسم الله الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين,نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

  قال الله تعالى" يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون."

  Rabbiin s.w. akkana jedhe''Yaa warri amantan gaggaarii waan nuti isiniif kenninerraa nyaadhaa,Allaahaaf galata galchaa,yoo ka isaqofa gabbartan taatan.

  1=الأكل باليمين

  1-Harka mirgaatiin nyaachuu.

  عن سلمه بن الأكوع رضي الله عنه إن رجلا أكل عند رسول الله بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم

  Salamata ibnulakwaiR.A. akkana jedhe'namtichi tokko Rasuula Rabbii biratti bitaan nyaate.Nabiin s.a.w.'' mirga keetiin nyaadhu'' jedheen.hindandayu jedheen,''hindandayin''jedheen.boona malee wanni isa dhowwe waa hinjiru.duuba waa isii san afaan isaatti ol hinfuune jedhe.muslimtu odeesse.

  2=الاعتدال

  2-Jiddu jireessa tahuu.

  قال تعالى "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين \سورة الاعراف

  Rabbiin s.w. akki jedhe''nyaadhaa, dhugaa,hinballeysinaa inni balleysitoota hinjaalatu.''suuraa airaaf.

  3=التسمية في اول الطعام

  3-Jalqaba nyaataa irratti bismiLlaah jechuu.

  قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى فان نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره \رواه أبو داود وصححه الألباني

  Nabiin s.a.w. akkana jedhe''tokkoon keysan yeroo nyaata nyaatu bismillaah haa jedhuu,yoo duratti jechuu irraanfate yogguma yaadate bismillaahiawwalahuu wa aakirahuu haa jedhuu.''Abuu daawud odeesse,albaaniin sahiiha jedhe.

  4=عدم عيب الطعام

  4-Nyaata eybessuu dhabuu.

  عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط, إن اشتهاه أكله وان كرهه تركه"رواه البخاري.

  Abbaan hureyraa R.A. Nabiin S.A.W.takkumaatuu nyaata hinfokkisne[hin arrabsine] jaalatu ni nyaata, yoo jibbe ni dhiisa''bukhariitu odeyse.

  5=الاجتماع على الطعام

  5-Walitti qabamanii nyaachuu.

  عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون؟ قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه"رواه أبو داود وحسنه الألباني.

  Wahshiyyii ibnu harbii akki jedhe sahaabaan nabii s.a.w. yaa rasuula numa nyaannaa numa nyaannaa hinquufnuu maaluma?jennaan addababaatan nattyi fakkaata, jennaan ee jedhaniin.nyaata walitti qabamaa nyaadhaa,maqaa Rabbii irratti dubbadhaa,barakaatu itti isinii godhamaa jedheen."Abuudawud odeesse

  6=استحباب الأكل مع الخادم

  6-Ergamtootan wajji nyaachuun barbaachisaa tahuu.

  عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فان لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فانه ولي علاجه)رواه البخاري

  A bii hureyraan R.A.nabiin keenya S.A.W.akkana jedhan jedhe''Tokkoon keysan yoo kaadimni isaa nyaata isaa fideyoo teysisee wajji nyaatuu baate affan tokko afaan lama haa kennuufii,fuudhaa takka fuudhaa lama.isaatu bilcheeyseef waan taheef.''Bukhariitu odeesse.

  7=من آداب الشرب

  7-Naamusa dhugaatii irraa

  أن يشرب ثلاثا،وأن يتنفس خارج الإناء،ولا ينفخ في الشراب.

  yoggu sadihitti dhuguu,meeshaan alatti hafuura baafachuu,waan dhugu afuufuu dhabuu.

  8=حمد الله عقب الأكل،

  8-Nyaata booda Rabbi galatoomfachuu.

  namni yeroo nyaata isaarraa raawwate

  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه"رواه أبو داود وحسنه الألباني

  jNabiin S.A.W. Akki jedhe namni cyaata nyaatee egasii "Alhamdu liLLAAHI Allazii ax'amanii haaza xxa'aama warazaqaniihi min gayri howlin minnii walaa quwwah"jedhe badiin isaa tandabarte hundi araarama isaaf godhamti

  وقال صلى الله عليه وسلم "ان الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها,أو يشرب الشربة فيحمده عليها"رواه مسلم

  Ammas nabiin keenya s.a.w. akki jedhe Rabbiin gabricha isaarraa nijaalata nyaata tokko nyaatee irratti galata isaaf galchuu,yookaan dhugaatii takka dhugee galata isaaf galchuu''muslimtu odeese.

  Xumurame.

  والحمد لله رب العالمين

  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.