seera zaka fixrii ()

Jamaaal Muhammad ahmad

Barruu kana keessatti seera zakaa fixrii yeroo fii akkaataa isiitu balinaan ibsame.

  |

  أحكام زكاة الفطر

  Seera zakaa fixrii.

  إعداد جمال محمد

  Qophessaan Shekh Jamaal Muhammad

  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

  وعلى آله وصحبه أمابعد

  زكاة الفطر : ((هي الصدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم: من اللغو، والرفث)) ([1]).

  Egaa zakaa fixrii jechuun sadaqaa yeroo soomana ramadaanaa xumuran dhuma isaarratti keennamtu jechuudha. Faaydaan isiitis dogoggoraafii badii irraa soomana namaaf qulqulleysiti.

  زكاة الفطر فرض على كل مسلم

  Zakaan fixriidhaa muslima hundarratti dirqama.

  وهي صاع من طعام، عن قوته وقوت أهل بيته الذين تجب نفقتهم عليه؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله ﷺ‬ زكاة الفطر في رمضان على كل نفسٍ من المسلمين: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجلٍ، أو امرأةٍ، صغيرٍ، أو كبيرٍ، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير)) وهذا لفظ مسلم في رواية

  Isiin midhaan suguda tokkoot (k.g 2 fi giraama 40 yoo kiiloo lamaaf cinaa godhan haalaan gaariidha.) nama tokkorraa baasuu barbaachisa.

  Hadiisatti abdallaa ibnu umar (ﷺ‬.a.) akki jedhe " nabiin (s.a.w.) tokko tokkoo muslimtootaa irratti zakkaa fixii tan ramadaanaa dirqama godhe, hunduma muslimaarratti bilisa tahuu gabra tahuu, dhiira tahuu dubartii tahuu, guddaa tahuu xiqqaa tahuu, suguda (kooboo) takka timirarraa yookaan garburraa nama tokkorraa kafalama jedhe. "

  , ولفظ البخاري: ((فرض رسول الله ﷺ‬ زكاة الفطر: ...الحديث.. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)).

  Jecha bukhaarii keessatti nabiin s.a.w. zakaa fixrii dirqama godhe …jedhee hadiisa oofee achi keessatti osoo namni gara salaata iidaa hinbaane duratti akka kennamtu ajaje" jedhe.

  الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

  Hikmaan (faaydaan) isiin dirqama godhamteeis

  1 – طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم، فيكون بذلك تمام السرور.

  2 – طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم؛ ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.

  1-nama soomane dogoggoraa fii badii irraa qulqulleessiti.ir'ina isaati guutti, bakka jallate diriirsiti.

  2-gargaarsa namoota hiyyeeyyiiti taati,guyyaa iidaa kabajamaa kana keessatti kadhaadhaaf hula namaarra deemurraa isaan duroomsiti.akkuma ummanni kuun gammachuun iida godhanitti dhabaanis quufee beela bahee ummata wajji gammachuu iidaa akka himaatu gargaarti.

  : وقت إخراج زكاة الفطر:

  Yeroo zakaa fixrii.

  وقَّت النبي ﷺ‬ وقت إخراج زكاة الفطر في حديث ابن عمر السابق بقول ابن عمر عن النبي ﷺ‬: ((وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة))([2]). أي صلاة العيد. وفي رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين))([3]

  Yeroon isiin baafamtu akkuma hadiisa abdallaa ibnu umar kan dabre keessatti ibsametti "nabiin s.a.w. osoo ummanni salaata iidaatti hinbaane akka kennamtu ajaje." Jedhe.

  Tanaaf irra caalaan yeroo isii kana.

  Garuu ammas guyyaa iidaa duratti guyyaa tokko yookaa lama dursanii yoo kenna numa taha. Kanas abdallaa ibnu umar sahaabonni guyyaa lama yookaa tokko iida dursanii fixrii kennan jedhe.

  ولا يجوز تأخيرها بعد الصلاة؛

  Akkasuma zakaa fixrii salaata iidaa boodatti dabarsuun hintahu.

  لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((فرض رسول الله ﷺ‬ زكاة الفطر طهرةً للصائم: من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))([4]).

  Kanarrattis ibnu abbaas akki jedhe nabii s.a.w. zakkaa fixrii kafaluu dirqama godhe akka nama soomane qulqulleessituuf, akka hiyyeessaaf gargaarsa taatuuf, namni salaata iidaa dura kafale kennaa qeebalamtuudha, ammo namni salaata booda kenne sadaquma sadaqaa irraa taate isaaf taati.

  وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.