Kategórie

  • Moja voľba Slovensky

    PDF

    Publikácia obsahuje 31 príbehov, prínaša pohľad na to, prečo "aj Slováci" prijali islam. Prvá kniha tohto druhu, v snahe vylepšiť medziľudské vzťahy; odstrániť možné predsudky; aby sa slovenskí muslimovia a muslimky necítili vo vlastnej krajine ako "cudzinci." Príbehy zozbierali: Mgr. Lucia Fifiková, Ammar Qari

Spätná väzba