Kategórie

  • Pravidlá pôstu Slovensky

    PDF

    Alláh požehnáva Svojich služobníkov v určitom období, v ktorom sú dobré skutky znásobené, hriechy odpustené, ľudský status je obohatený a srdcia veriacich sú obrátené k Pánovi. Tí, ktorí sa očistia, budú úspešní, a tí, ktorí zradia samých seba, neuspejú. Je nevyhnutné učiť sa pravidlám (ahkam) súvisiacim s pôstom (povinným v ramadane a taktiež nepovinným pôstom). Tieto pravidlá oslobodia veriaceho od starostí a pochybností. Dúfame, že táto kniha je dobrým súhrnom pravidiel, etikety, sunny a fatiev o pôste.

Spätná väzba