Ma ku xeran karaa salaada qo bidcoole ah

tilmaamid

su, aal ku saabsan in qofku salaada ku daba xidhan karo qof ah bidcoole oo sunada nabiga scw. khilaafaya.

rayi gaagu waa noo muhim