Përktheu: Fidan Musliu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në këtë artikull është përmbledhur në dy tre fjalë rëndësia dhe vlera të cilën e ka agjërimi i ditës së Ashurasë si dhe dobitë e shumta të tij.

Mbresat