Zotimi për dikë tjetër pos Allahut

Përshkrimi

Ky artikull sqaron kuptimin e zotimit për dikë tjetër pos Allahut dhe sqaron se kur quhet zotimi shirk.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes