Haxhi mes obligimit dhe realitetit

Përktheu: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ky është një artikull që flet rreth rëndësisë së Haxhit dhe urtësive të tij si dhe ndikimit që duhet të arrihet në jetën e muslimanit. Si dhe tërheq vërejtjen për disa shkaqe që pengojnë që urtësitë e këtij obligimi të mishërohen në realitetin e muslimanëve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes